Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina

 

KONTAKT

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina z Tours

62-530 Kazimierz Biskupi
ul. Kościelna 12

tel.  
+48 63 241 12 00
e-mail: 

kancelaria@swmarcin.pl


Konto bankowe parafii:

BS w Koninie o / Kazimierz Biskupi

64 8530 0000 0200 0390 2000 0005

BRACTWO ŚWIĘTYCH PIĘCIU MĘCZENNIKÓW

Bractwo Świętych Pięciu Męczenników w Kazimierzu Biskupim powstało w 1724 roku za sprawą bernardynów kazimierskich i przy aprobacie papieża Innocentego IX. Od samego początku zajmowało się działalnością charytatywną oraz kulturalno-oświatową, ale przede wszystkim propagowaniem kultu Świętych Pięciu Braci Męczenników w Kazimierzu Biskupim i jego okolicach. Działalność bractwa w pierwszym okresie po powołaniu do istnienia udokumentowana została miedzy innymi w kronikach bernardyńskich spisywanych przez zakonników konwentu kazimierskiego.

Represje jakich dokonali zaborcy po powstaniu styczniowym dotknęły także zakon bernardynów, który w roku 1870 uległ kasacie. Bractwo pozbawione duchowej opieki jaką sprawowali nad nim bernardyni kazimierscy, przestało istnieć. W 1921 roku pobernardyński klasztor przejęli Misjonarze Świętej Rodziny (MSF), którzy przejęli także zadanie krzewienia kultu Świętych Pięciu Braci. W roku milenijnym tj. 27 grudnia 2000 roku nastąpiła reaktywacja Bractwa Świętych Pięciu Męczenników w Kazimierzu Biskupim, a 6 czerwca 2001 roku bractwo zarejestrowano na prawach stowarzyszenia. Siedzibą Bractwa pozostał klasztor Misjonarzy Świętej Rodziny, a opiekę duchową nad Bractwem otaczają OO. MSF.

Członkowie zobowiązali się do:

  • pogłębiania wiedzy o życiu i działalności Pięciu Braci Męczenników wśród członków Bractwa i w społeczeństwie,
  • kształtowania świadomości religijnej członków Bractwa, a poprzez członków – świadomości religijnej społeczeństwa, w oparciu o wielowiekową tradycję kultu Pięciu Braci Męczenników,
  • realizowania zasad Ewangelii w codziennym życiu członków Bractwa, a poprzez członków Bractwa w życiu społeczeństwa.

Każdego 13-go dnia miesiąca, aby uczcić swoich świętych patronów, członkowie bractwa uczestniczą w bogatym treściowo nabożeństwie Godzinek do Pięciu Braci oraz Eucharystii. Natomiast w każdy trzeci czwartek miesiąca członkowie bractwa czynnie uczestniczą w organizowaniu w klasztorze MSF Mszy św. połączonej z modlitwą o  uzdrowienie. Za wstawiennictwem świętych Naszych Patronów wielu z przybyłych osób, tak jak przed wiekami, tak i dziś, doznaje uzdrowienia duszy i ciała, co poświadczone jest złożonymi świadectwami.

Nie są to jedyne okazje do wspólnych spotkań, gdyż z inicjatywy Bractwa i przy współudziale Zgromadzenia MSF oraz miejscowego ks. proboszcza, odbywają się wykłady i dyskusje z ludźmi Kościoła, kultury i nauki. Innymi formami spotkań są koncerty, wystawy, pielgrzymki i spotkania świąteczne, które są okazją do wymiany przemyśleń, refleksji, a także zacieśniają więzi i integrują członków Bractwa, ich rodzin i sympatyków.

Jedną z istotnych form szerzenia kultu Pięciu Braci Męczenników oraz propagowania związanej z ich życiem i męczeńską śmiercią tradycją, jest wystawiane co roku przedstawienie plenerowe pt.: "Nasi Patronowie". Scenariusz tej sztuki został napisany przez członka Bractwa, Eugeniusza Lipińskiego, a stroną reżyserską zajmuje się pani Grażyna Mójta. Widowisko można obejrzeć zawsze w trzecią niedzielę września, przed kościołem parafialnym.

Bractwo jest otwarte dla wszystkich czcicieli Naszych Świętych Patronów. Zaprasza serdecznie do wspólnej modlitwy, spotkań oraz do wstępowania w jego szeregi.

Nasz adres:
Bractwo Świętych Pięciu Męczenników
w Kazimierzu Biskupim
ul. Klasztorna 2
62-530 Kazimierz Biskupi

Wszelkie pytania można kierować na adres e-mailowy Starszego Bractwa Szczepana Mrówczyńskiego, w tytule pisząc "Do Bractwa": jisz@tlen.pl  lub dzwoniąc pod nr tel. +48 784 091 031

 

WWW.SWMARCIN.PL © 2009  CMS   Odwiedzin: 833222

projektowanie stron www