Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 21.07.2021

+ Ks. Marka Michalskiego Misjonarza Świętej Rodziny

+ Tadeusza Okupniarka od Zdzisława Skowrońskiego

+ Romana Wiatrowskiego od Pracowników Kompanii Piwowarskiej

+ Wojciecha Lewandowskiego od koleżanki Zofii Kowalskiej z rodziną

+ Teresę Młodzieniak od Jana Waszaka

+ Zdzisława Młodzieniaka od Teresy i Krzysztofa Młodzieniaków

+ Zbigniewa Cichockiego od kolegów Janusza Jaszczaka i Marka Blocha

+ Teresę Tomaszewską od Zdzisława, Krystyny, Zbigniewa Gościniaków z Kleczewa

+ Ryszarda Jesiołowskiego od Krzysztofa i Agnieszki Kulig z córkami

+ Krzysztofa Derengiewicza od Zofii Popardowskiej

+ Romana Dziubczyńskiego od  Barbary Łukasiewicz z dziećmi

+ Wiesława Włodarczyka od Lesława Karmelity z rodziną i Mirosławy Baranieckiej z rodziną

+ Jadwigę Wojciechowską od Krzysztofa Tomczaka

+ Zenona Sypniewskiego od Krzysztofa Tomczaka

+ Stanisława Łuczaka od kuzynki Wandy Tomaszewskiej

+ Wiesławę Grzebiela od sąsiadów Koralewskich

+ Włodzimierza Zbyszewskiego od rodziny Mateckich

+ Stanisławę Gapską od chrześniaczki Małgorzaty z rodziną

+ Waldemara Kołackiego od kolegi Franciszka z żoną

+ Grzegorza Staśkiewicza od rodziny Klugów

+ Bogumiła Jastrzębskiego od rodziny Koźmińskich

+ Krystynę Adamską od Haliny Zakrzewskiej z rodziną

+ Wojciecha Drygałę od szwagra Romana z rodziną

+ Jadwigę Wesołowską od kuzyna Ryszarda z rodziną

+ Leona, Mariannę, Rocha, Michała Drewniackich, Annę, Józefa Jana-Jerzego Urbanów, zmarłych z rodziny Guniu;(Goniaux)

+ Beatę, Tomasza, Kazimierza, Anetę Koziorowskich

+ Annę, Józefa, Jana, Mariusza, Feliksa, Danielę Skowrońskich; 

+ Jadwigę i Jana Przybyłów,  Józefa Dziewiątkę, Leona Machowiaka

+ Marię Rosińską, Leokadię Szulc, zmarłych z rodziny Zbawickich i  Polaszków

+ zmarłych Proboszczów Parafii Kazimierz Biskupi

– Za chorych, cierpiących, niepełnosprawnych, przebywających w szpitalach, hospicjach, Domach Opieki Społecznej;

– o zdrowie dla Marii, Urszuli, Michała, Elżbiety i Grzegorza;

– o Boże łaski dla Jakuba, Katarzyny, Piotra, Marty, Kazimiery;

– we wszystkich intencjach Panu Bogu wiadomych;

– o potrzebne łaski dla Ireny i Filipa,

– o potrzebne łaski dla kapłanów;

– o dobre, święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

– o wytrwanie w powołaniu

– O powrót do zdrowia dla Zbigniewa Kaźmierczaka

– O łaskę wiary, nadziei i miłości dla całej rodziny

– O ustanie pandemii COVID – 19;

– O zdrowie dla zakażonych

– O zdrowie dla mamy ks. Rektora Edmunda