9 grudnia 2023

Dofinansowanie

Informacje dot. dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków p.n.:
„Konserwacja Kościoła cmentarnego p.w. św. Izaaka w Kazimierzu Biskupim.”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu zakupowym dofinansowanym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Wykaz osób

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zakupowym dofinansowanym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.