19 lutego 2021

Duszpasterze

Proboszcz

Ks. Michał Drewniacki
Tel.  +48 63 241 12 00

Wikariusz

Ks. Mariusz Adamczewski
openroad@op.pl