Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

                                                 26.01.2022

+ Janinę Budkiewicz od Krzysztofa Zielińskiego z rodziną

+ Wacława Susickiego  od szwagierki Wandy Dzikowskiej

+ Marzannę Świtalską od sąsiadów Tomaszewskich z ul. Kwiatowej

+ Edwarda Flejszmana od Kazimierza i Pelagii z rodzinami

+ Genowefę Ignaszak od sąsiadki Małgorzaty Pytlewicz z rodziną

+ Jana Malinowskiego od Zakładu Pogrzebowego „Rewers”

+ Romana Dziubczyńskiego int urodzinowa od dzieci

+ Zygmunta Szymańskiego od sąsiadki Teresy z rodziną

+ Zdzisława Myszkowskiego od sąsiadów Radeckich

+ Marię Budzińską od Anny i Jerzego Włosiniaków z dziećmi

+ Dariusza Granicznego od Pracowników PGKiM

+ Jadwigę Sawicką od rodziny Łukasiewiczów

+ Helenę Płachtę od siostry Janiny

+ Martę Maciejewską od teściowej Ireny

+ Marię Piasecką od rodziny Jurgów z Kazimierza Biskupiego i Nieświastowa

+ Grzegorza Tarczewskiego od rodziny Zielińskich i Kujawa

+ Alinę Koźmińską od rodziny Marszałek

+ Helenę Kwiecińską od Henryka Kuliga z rodziną

+ Halinę Wróbel od Beaty Czerniak z mężem i Sabiny Zdziennickiej

+ Janinę Biernacką od kuzynki Haliny i Kazimierza Klugów

+ Wiesława Kuliga od Jarosława Czerniaka z dziećmi

+ Irenę Staszak od rodziny Woźniaków

+ Krystiana Kwiatkowskiego od Sabiny Grochocińskiej

+ Sabinę Michurską od Marii Świtalskiej

+ Stanisławę Tomaszewską od wnuczki Ilony z rodziną

+ Józefa Marszałka od Mieszkańców z ul. Konopnickiej

+ Karola Nierychłego od bratanka Łukasza z Moniką i dziećmi

+ Bartłomieja Mirkiewicza od rodziny Woźniaków z Kozarzewka

+ Edwarda i Stanisławę Gapskich od Kamińskich z Bochlewa

+ Piotra Szczepańskiego od Dyrekcji i Pracowników Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

+ Jana Stachowiaka od Marka Łeska z rodziną

+ Łukasza Radziejewskiego od teściów i Arkadiusza Króla z rodziną

+ Joannę Samulczyk od córki Arlety z Mirosławem i synem Wojciechem

+ Teresę Wojnicz od Doroty i Mirosława Skowrońskich z dziećmi

+ Leona, Mariannę, Rocha, Michała Drewniackich, Annę, Józefa Jana-Jerzego Urbanów, zmarłych z rodziny Guniu;(Goniaux)

+ Beatę, Tomasza, Kazimierza, Anetę Koziorowskich

+ Annę, Józefa, Jana, Mariusza, Feliksa, Danielę Skowrońskich; 

+ Jadwigę i Jana Przybyłów,  Józefa Dziewiątkę, Leona Machowiaka

+ Marię Rosińską, Leokadię Szulc, z rodziny Zbawickich i  Polaszków

+ zmarłych Proboszczów Parafii Kazimierz Biskupi

– Za chorych, cierpiących, niepełnosprawnych, przebywających w szpitalach, hospicjach, Domach Opieki Społecznej;

– o zdrowie dla rodziny;

– we wszystkich intencjach Panu Bogu wiadomych;

– o potrzebne łaski dla kapłanów;

– o dobre, święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne;

– o wytrwanie w powołaniu;

– O łaskę wiary, nadziei i miłości dla całej rodziny

– O ustanie pandemii COVID – 19;

– O zdrowie dla zakażonych…

– Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla Julii – z okazji 18 rocznicy urodzin

– O zdrowie, udaną operację i Boże błogosławieństwo dla Grażyny – od męża Ryszarda