Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

                                                      GODZINA 18.00   

                      NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 

                                                         08.02.2023     

+ Teresę Forycką od Anny i Zenona Skowrońskich

+ Jana Okupniarka od Zdzisława Skowrońskiego

+ Helenę Majewską od Moniki Gadalińskiej z rodziną i Sławomira Tomaszewskiego

+ Mariannę Manuszak od sąsiadów z bloku nr 11

+ Henryka Jakubczyka od Tomasza Jakubczyka z rodziną

+ Bożenę i Zdzisława Budzyńskich od Stanisławy Jankowiak z dziećmi

+ Barbarę Maciejewską od Mieszkańców Wspólnoty Bloku ul. Zawadzkiego nr 1

+ Aleksandra Kowalczyka od Moniki z rodziną

+ Annę Kędzierską od koleżanki Jadzi Jaskulskiej z mężem

+ Teresę Michalską od Doroty z rodziną

+ Małgorzatę Cieślak od męża Romana i synów

+ Kazimierza Bandowskiego w r.śm. od żony i dzieci

+ Stanisława Drzazgę od chrześniaka Dariusza z rodziną

+ Bogusławę Kuczyńską od kuzyna Wojciecha Manuszaka z rodziną

+ Ryszarda Guzko od kolegi Wojciecha Manuszaka z rodziną

+ Helenę-Sabinę Malinowską od Antoniego Deręgiewicza i Jolanty Słowińskiej z rodziną

+ Jacka Derdę int imieninowa od siostry Sabiny

+ Zenona Bednarka od Jacka Ziarniaka z rodziną

+ Teresę Grzechowską od rodziny Lenartowicz z Dębówca

+ Marka Szuberta od Jadzi i Włodka Jaskulskich

+ Helenę Górniak w 2r.śm. od dzieci i wnuków

+ Dariusza Gutowskiego od kolegi Michała

+ Ks. Andrzeja Działdowskiego od kolegi Michała

+ Henryka Mazurka od wnuczek: Weroniki i Moniki

+ Marię Połońską od Wójta Gminy i Pracowników Urzędu w Kazimierzu Biskupim

+ Leona, Mariannę, Rocha, Michała Drewniackich, Annę, Józefa Jana-Jerzego Urbanów, zmarłych z rodziny Guniu;(Goniaux) Beatę, Tomasza, Kazimierza, Anetę Koziorowskich, Helenę Koźlik, Annę, Józefa, Jana, Mariusza, Feliksa, Danielę Skowrońskich; Jadwigę i Jana Przybyłów,  Józefa Dziewiątkę, Leona Machowiaka Wojciecha Adamczewskiego, Szczepana i Mariannę Kowalskich, Helenę i Andrzeja Adamczewskich, zmarłych z rodziny Adamczewskich i Kowalskich

+ zmarłych Proboszczów Parafii Kazimierz Biskupi;

– Za chorych, cierpiących, niepełnosprawnych, przebywających w szpitalach, hospicjach, Domach Opieki Społecznej;

– za uchodźców wojennych z Ukrainy;

– w intencjach Panu Bogu wiadomych;

– o potrzebne łaski dla kapłanów;

– o dobre, święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne;

– o wytrwanie w powołaniu;

– o pokój na świecie i na Ukrainie;

– O BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, ZDROWIE, OPIEKĘ MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY, O POWRÓT DO ZDROWIA DLA WALDEMARA SZYGENDY INT NAJBLIŻSZYCH